موقعیت جغرافیایی :

خانه لاری ها

آدرس : خیابان امام خمینی، محله فهادان، مجاور عمارت کلاه فرنگی . فاصله تا مهمانخانه 3 دقیقه.

مسجد جامع کبیر

آدرس: خیابان امام خمینی، خیابان مسجد جامع. فاصله تا مهمانخانه 2 دقیقه.

باغ دولت آباد

آدرس : بلوار دولت آباد، خیابان رجائی. فاصله تا مهمانخانه 5 دقیقه.

مسجد و میدان امیر چخماق:

آدرس: خیابان امام. فاصله تا مهمانخانه 1 دقیقه.

برج خاموشان

آدرس: صفائیه، بلوار شهیدان اشرف. فاصله تا مهمانخانه 20 دقیقه.

آتشکده زرتشتیان

آدرس : خیابان کاشانی. فاصله تا مهمانخانه 5 دقیقه.